این سایت به هزینه گروهی از همشهریان اردبیل راه اندازی شده و در حال کامل شدن می باشد. امید است که با همراهی دوستان ، این سایت روز به روز پربارتر گردد.

شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را برای ما به آدرس ارسال کنید.

می توانید در تکمیل اطلاعات این سایت همکاری کنید.

 

با سپاس فراوان