در این صفحه فیلم های مرتبط با روانشناسی و مهارت های زندگی معرفی می گردند که دوستان بعد از مشاهده آنها می توانند در قسمت نظرات مختص هر فیلم که در پایین هر صفحه قرار دارد در مورد آنها تبادل نظر کنند.