ردیفشهرنام داروخانهآدرس داروخانهتلفن داروخانه
۱اردبیلداروخانه شیخ صفیسرچشمه ابتدای کوی شمس۰۴۵۳۳۲۳۲۰۳۰
۲اردبیلداروخانه دکتر عابدزادهسرچشمه روبروی پارکینگ طبقاتی۰۴۵۳۳۲۵۶۰۹۵
۳اردبیلداروخانه دکتر ذوالفقاریمیدان وحدت۰۴۵۳۳۳۳۴۹۳۱
۴اردبیلداروخانه حامیمیدان مبارزان۰۴۵۳۳۳۳۳۷۰۰
۵اردبیلداروخانه دکترقاسمی ارجستانخیابان  علی آباد نرسیده به سه راه نیروگاه۰۴۵۳۳۲۳۸۸۹۸
۶اردبیلداروخانه دکتر مهرانیسرچشمه ابتدای طوی۰۴۵۳۳۲۳۸۸۹۸
۷اردبیلداروخانه دکتر نصیراوغلیخیابان پارس آباد خیابان پزشکان۰۴۵۳۲۷۸۷۸۸۸
۸اردبیلداروخانه دکتر سلیمیخیابان وحدت۰۴۵۳۳۴۷۵۳۲۲
۹اردبیلداروخانه دکتر قاسمی رادخیابان والی۰۴۵۳۳۵۱۰۸۶۵
۱۰اردبیلداروخانه دکتر نعمانیمیدان مبارزان۰۴۵۳۳۳۳۴۰۵۸
۱۱اردبیلداروخانه دکتر نورافکنمیدان سینا۰۴۵۳۳۸۲۲۰۲۵
۱۲اردبیلداروخانه دکتر نیک زادخیابان گرمی جنب بانک صادرات۰۴۵۳۲۶۲۴۱۲۸
۱۳اردبیلداروخانه دکتر قدیمیمیدان باکری۰۴۵۳۳۲۳۴۸۴۸
۱۴خلخالداروخانه دکتر ملجاییخیابان مظفر۰۴۵۳۲۴۲۲۷۶۷
۱۵مشکین شهرداروخانه دکتر میکاییلیکوچه برق۰۴۵۳۲۵۲۴۴۸۳

 

لیست داروخانه های شبانه روزی اردبیل

داروخانه دکتر خالوزاده یکی از داروخانه های شبانه روزی اردبیل

میدان شریعتی – خیابان هلال احمر

۳۲۲۲۳۱۰۴

داروخانه دکتر نعماتی یکی از داروخانه های شبانه روزی اردبیل

میدان مبارزان ( دروازه مشکین )

۳۳۳۳۴۰۵۸

داروخانه دکتر عابدزاده یکی از داروخانه های شبانه روزی اردبیل

سرچشمه، روبروی پارکینگ طبقات طوی

۳۳۲۵۶۰۹۵

داروخانه دکتر قاسمی یکی از داروخانه های شبانه روزی اردبیل

میدان بعثت،بالاتر از مخابرات،سه راه نیروگاه

۳۳۶۲۰۰۳۶

داروخانه دکتر همتی یکی از داروخانه های شبانه روزی اردبیل

روبروی استانداری – کوی عارف – خیابان کوشا

۳۳۲۵۱۴۷۶

داروخانه دکتر قدیمی یکی از داروخانه های شبانه روزی اردبیل

بزرگراه بسیج، نبش میدان سینا

۳۳۸۲۲۰۲۵

داروخانه دکتر ذوالفقاری یکی از داروخانه های شبانه روزی اردبیل

میدان وحدت،جنب بیمارستان سبلان

۳۳۳۳۴۹۳۱

داروخانه دکتر صحت یکی از داروخانه های شبانه روزی اردبیل

خیابان حافظ ، جنب درمانگاه حافظ

۳۳۷۳۱۳۹۳٫

داروخانه داخل درمانگاهی یکی از داروخانه های شبانه روزی اردبیل

میدان ورزش،خیابان معادی،جنب پل علی آباد

۳۳۲۲۳۹۰۲

داروخانه داخل درمانگاهی یکی از داروخانه های شبانه روزی اردبیل

بزرگراه شهداء،مابین چهارراه سعدی و معجز

۳۳۴۶۵۳۱۰